Visit Us On Facebook
PRODUCTS
Alluxity
Artesania Audio
Auralic
Aurender
Eden Acoustics
Ediscreation
EgglestonWorks
fidata
Hanss Acoustics
Heco
Hegel
Holbo
Klangwerk
LINDEMANN
LUMIN
M2TECH
Manger
SOTA
Stenheim
Unity Audio
Viard Audio Design
Weiss
XTZ
 

หนทางสู่ความเป็นไฮไฟในอุดมคติ
ของผู้รักเสียงดนตรีดูเหมือนจะไร้จุด
สิ้นสุดบางครั้งก็ดูเรียบง่ายบ่อยครั้งที่
ดูวกวนประดุจเขาวงกต เข็มทิศสำ หรับการเดินทางที่ดีที่สุดก็คือ ทักษะ
และประสบการณ์ซึ่งไม่เป็นปัญหา กับนักฟังผู้เจนจัด แต่สำหรับผู้เดิน
ทางหน้าใหม่แล้วการลองผิดลองถูก
อาจมิใช่คำตอบที่ดีที่สุด

Discovery Hifi คือผู้ร่วมทางที่
พร้อมจะนำท่านไปสู่จุดหมายสูง
สุดของความเป็นธรรมชาติแห่งเสียงดนตรีที่คุณถวิลหาในราคาแบบพอเพียง

จากประสบการณ์กว่า 30 ปีในวงการไฮไฟและการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอนด์จากอเมริกา เราตระหนักดีว่าการได้มาซึ่งความเป็นดนตรีที่มีคุณภาพอาจต้องแลกมาด้วยตัวเลขจำนวนที่สูงไม่ใช่น้อย และในที่สุดดูเหมือนคำว่า “ไฮไฟ” จะถูกจำกัดอยู่กับ ผู้ชื่นชอบเสียงดนตรีได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น

ในช่วงเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการไฮไฟโลกได้เกิดขึ้น ผู้ผลิตเครื่องเสียง
มากมายได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน หรือทำการจ้างผู้ผลิตจีนผลิตเครื่องเสียงในแบรนด์ของตน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนและคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน สิ่งซึ่งสังเกตได้ง่ายที่สุดคือ เครื่อง
เสียงแบรนด์ดังส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากถูกผลิตในจีน
จากการที่จีนเป็นแหล่งผลิต
ที่สำคัญที่สุดของโลก การได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเครื่องเสียงใน
จีนมีผลทำให้จีนมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จาก
เดิมที่เครื่องเสียงจากจีนมีจุดเด่นทางด้านราคาที่ต่ำจนน่าตกใจ กลับกลายมาเป็นการพัฒนาคุณภาพจน
ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป

30-40 ปีก่อนคำว่า “Made in Japan” หมายถึงสินค้าเลียนแบบคุณภาพต่ำราคาถูก แต่ปัจจุบันหมายถึง
ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และแน่นอนเป็นสินค้าคุณภาพราคาแพง เหตุการณ์เช่นเดียวกันกำลังเกิดกับ
สินค้าจากจีนในปัจจุบัน คำว่า “Made in China” อาจไม่ได้หมายถึงสินค้าคุณภาพต่ำอีกต่อไป เครื่อง
เสียงจากจีนในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีระดับโลกและมีคุณภาพเสียงที่แม้เครื่องราคาแพงก็ไม่อาจมองข้าม สิ่งที่สำคัญที่สุดก็็คือราคาขายที่ผู้รักเสียงดนตรีทุกคนสามารถซื้อหาได้อย่างสบายๆ

Discovery Hifi ทำหน้าที่แทนท่านในการเสาะแสวงหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุด เพื่อนำมาสู่ผู้ที่รักเสียงดนตรี
ได้สัมผัส ในคุณภาพและราคาที่คุณไม่สามารถพบได้ในตลาดเครื่องเสียงทั่วไป

Discovery HiFi ทำการคัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสียงโดดเด่นน่าประทับใจ ผ่านการ
พิจารณาทั้งทางด้านเทคโนโลยี ความพิถีพิถันในการออกแบบและผลิตรวมถึงคุณภาพของอุปกรณ์ที่
ใช้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ได้รับการคัดสรรจะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพเสียงด้วย
การฟังอย่างจริงจังจากผู้ที่มีความชำนาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณจึงมั่นใจได้ในความพิถี พิถันของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจาก Discovery Hifi

ปัจจุบัน Discovery Hifi เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของ Citypulse Audio และ Zhaolu จาก
ประเทศจีน ซึ่งทั้งสองบริษัทต่างก็มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับเราในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แต่มีราคาที่นักเล่นทั่วไปสามารถเอื้อมถึง

 
 
 
©2021 Discovery Hifi (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.